Klimatyzacja, wentylacja  
Akademia Lindab. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, opracowaliśmy szeroką ofertę praktycznych i teoretycznych szkoleń. Program jest skierowany zarówno do firm, jak i osób prywatnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z branży HVAC oraz systemów dachowych i elewacyjnych. Lindab Sp. z o.o. - światowy lider w dziedzinie produktów i systemów wentylacyjnych. Opracowujemy, wytwarzamy i dystrybuujemy kompletne systemy wentylacji a także urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. W naszym portfolio znajdują się uznane marki: Centrum Klima, Salda, Mistral, Galanz. Szczelność o podwyższonej klasie potwierdza precyzję wykonania naszych systemów wentylacyjnych. Jakość naszych produktów sprawia, że cieszą się one uznaniem naszych klientów zarówno w Polsce, jak również niemal 40 rynkach zagranicznych. Technologia używana  w procesie produkcji  wykorzystuje najnowsze rozwiązania czołowych włoskich, niemieckich oraz szwajcarskich producentów. Magazyn wyposażony w system wysokiego składowania pozwala na błyskawiczną realizację zamówień naszych Klientów.

Dofinansowanie ze środków UE

Centrum Klima konsekwentnie dąży do pozyskania środków na rozwój firmy z funduszy UE. W ramach przyjętej przez spółkę strategii rozwoju, firma w dalszym ciągu będzie kontynuować inwestycje zmierzające do unowocześnienia zaplecza technologicznego. Wpłynie to nie tylko na wzrost konkurencyjności spółki, ale również zwiększy udział Centrum Klima w krajowym rynku HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning).

DOFINANSOWANIA JAKIE CENTRUM KLIMA UZYSKAŁA ZE ŚRODKÓW UE:
Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Etap II
Projekt ma na celu zwiększenie udziału sprzedaży produktów firmy na rynkach zagranicznych.
Wartość projektu: 400.000 PLN
Poziom dofinansowania: 50%

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zapytania ofertowe: 1 | 2 | 3 | 4

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

2011:
umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie udziału spółki w targach branżowych projektu "Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Centrum Klima" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" - ostateczna kwota projektu 12,5 tys. PLN, kwota dotacji 10 tys. PLN; projekt zakończony.
dla rozwoju Mazowsza
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

2010:
umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie wdrożenia systemu informatycznego klasy ERP realizowanego w ramach projektu "Wzrost konkurencyjności Centrum Klima poprzez wdrożenie systemu informatycznego klasy ERP" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa. Działanie 2.3 Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP - ostateczna kwota projektu 1 312 tys. PLN, kwota dotacji 656 tys. PLN; projekt zakończony.
Strona programu: www.konkurencyjnosc.gov.pl

2008:
umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu "Wdrożenie nowej technologii produkcji kanałów i kształtek z blachy stalowej" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006. Działanie 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw - ostateczna kwota projektu 1 410 tys. PLN, kwota dotacji 705 tys. PLN; projekt zakończony.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

2008:
umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu "Oferta publiczna Centrum Klima drogą do pozyskania kapitału na rozwój działalności przedsiębiorstwa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.3: Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP - ostateczna kwota projektu 1 340 tys. PLN, kwota dotacji 670 tys. PLN; projekt zakończony.
Strona programu: www.konkurencyjnosc.gov.pl

2007:
umowa na dofinansowanie projektu "Zakup nowoczesnej maszyny do produkcji kanałów Spiro" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje - ostateczna kwota projektu 830 tys. PLN, kwota dotacji 415 tys. PLN; projekt zakończony.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Program Spójności Gospodarczej i Społecznej Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 2003/004-379.05.04.

2006:
umowa na dofinansowanie z PHARE 2003 projektu zakupu maszyny Spiro do produkcji kolan dla systemów wentylacyjnych w ramach Programu Wsparcia MSP - Przedsiębiorczość w Polsce Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 2003/004-379.05.04; projekt zakończony.
Strona główna | Produkty | Promocje | Szkolenia | Firma | Kontakt Jesteśmy na Facebooku! Polityka prywatności i plików cookies
© 1995-2019 Lindab Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wentylacja, klimatyzacja, systemy kondycjonowania powietrza